પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 12મો હપ્તો અહીં તપાસો

આધાર કાર્ડ દ્વારા PM કિસાન 12મા હપ્તાની સ્થિતિ 2022 તપાસવાનાં પગલાં

PM કિસાન 12મી કિસ્ટ સ્ટેટસ તપાસવા માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટ- pmkisan.gov.in ની મુલાકાત લો

તમારી સામે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનું હોમ પેજ ખુલશે.

હવે તમે PMKSNY 12મી હપ્તા લાભાર્થીની યાદીની સ્થિતિ તપાસવાનો વિકલ્પ જોશો.

તમારે PM કિસાન 12મા હપ્તા લાભાર્થી સ્ટેટસ ચેક પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને પછી તમારી સામે એક નવું પેજ દેખાશે.

અહીં તમારે તમારો એકાઉન્ટ નંબર અથવા આધાર નંબર દાખલ કરવો પડશે અને પછી તમારે ગેટ ડેટા પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

તમે તેના પર ક્લિક કરો કે તરત જ તમે તમારી PM કિસાન 12મી હપ્તાની સ્થિતિ 2022 ઓનલાઇન જોશો.

PM કિસાન યોજના: PM કિસાન યોજનાના 12મા હપ્તાની રાહ જુઓ છો? યાદીમાં તમારું નામ તપાસો

12 હપ્તા વિશે વધુ જાણવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો